Download documenten

Rapportage modal shift LPG Vlissingen - Duitsland

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Studie in opdracht van Shell, BP, V&W en VROM naar de mogelijkheden om meer LPG over water te vervoeren op het traject Vlissingen - Duitsland. De conclusie van de studie is dat vervoer over water voor deze specifieke vervoerstroom vanuit marktoptiek niet haalbaar is. BP en Shell hebben zich wel bereid verklaard de Betuweroute te gebruiken voor hun LPG transporten.