Download documenten

Rapportage Propaantanks

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

In het kader van de programmafinanciering externe veiligheid heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond besloten om extra controles uit te voeren op locaties met kleine propaantanks. In dit rapport is het resultaat van die controles te lezen. In het kader van de controles heeft de DCMR de "Checklist Branche Gerichte Aanpak (BGA) Externe Veiligheid (EV) Propaantanks 2005' opgesteld. Deze checklist is als bijlage in het rapport opgenomen.