Download documenten

Rapportage routering gemeenten

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Bij de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen staat het bevorderen van de veiligheid centraal. Algemene regel is dat dit soort vervoer buiten de bebouwde kom blijft. Daarnaast hebben gemeenten de mogelijkheid om een verplichte route vast te stellen. Dit rapport dient als houvast voor gemeenten die te maken hebben met routering.