Download documenten

Rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid Module IV - Windturbines

Samenvatting

Het Handboek Risicozonering Windturbines is gesplitst in de Handreiking Risicoberekeningen Windturbines [1] en deze Module, waarin de rekenmodellen zijn opgenomen. Deze modellen zijn gezamenlijk de meest recente inzichten. Deze module bevat basisrekenvoorschriften voor het opstellen van risico- en effectberekeningen voor Windturbines