Download documenten

Resultaten onderzoek omgevingsrisico busvervoer met aardgasbussen

Samenvatting

Het Stadsgewest Haaglanden neemt samen met de vervoerders en de Veiligheidsregio diverse maatregelen om het geringe risico op een brand in een aardgasbus verder te verkleinen en de risico’s voor de omgeving terug te dringen. De maatregelen zijn het resultaat van een onderzoek dat het Stadsgewest Haaglanden heeft laten uitvoeren naar aanleiding van de brand in een aardgasbus eind 2012. Uit het toenmalige onderzoek (2013) van de Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam naar voren dat er conform de voorschriften en regelgeving is gehandeld bij het voorschrijven van het gebruik van aardgasbussen en dat het veiligheidssysteem van de bus heeft gewerkt zoals het behoorde. Aanbevolen werd om de omgevingsrisico’s in kaart te brengen.