Download documenten

Risicoafstanden voor buisleidingen met brandbare vloeistoffen K1K2K3 met aanbiedingsbrief VROM

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Berekening door het RIVM van de nieuwe afstanden tot de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar. In de brief van VROM is aangegeven op welke manier de risicoafstanden moeten worden gebruikt tot de nieuwe regelgeving in werking is getreden.