Download documenten

Risico’s gewaardeerd naar een transparant en adaptief risicobeleid

Samenvatting

Op 25 november 2013 verzocht u de WRR en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) om advies over een integraal afwegingskader voor risico’s.1 Het doel is de besluitvorming transparanter te maken opdat het risicobeleid op meer draagvlak kan rekenen en beter uitvoerbaar en efficiënter wordt. De Rli wil zich buigen over een herijking van het huidige risicobeleid dat ten grondslag ligt aan verschillende beleidsdossiers binnen uw departement (brief d.d. 4 april 2014). In deze brief agendeert de raad een aantal punten op basis van een kort adviestraject.