Download documenten

Scan Risicokaart

Samenvatting

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft op verzoek van de Kring van Commissarissen van de Koning onderzoek uitgevoerd naar de risicokaart. De risicokaart neemt binnen de rampenbestrijding, crisisbeheersing en risicocommunicatie een belangrijke plaats in. De totstandkoming, het beheer en publicatie van deze kaart is een complex proces waarbij diverse partijen met verschillende taken en verantwoordelijkheden zijn betrokken. Het rapport Scan Risicokaart gaat nader in op deze taken en verantwoordelijkheden. De Inspectie concludeert dat de risicokaart met een aantal problemen kampt. Het betreft op hoofdlijnen twee problemen: ten eerste een gebrek aan afstemming en regie, en ten tweede een probleem wat betreft de betrouwbaarheid van de gegevens op de risicokaart. Deze aspecten zijn nauw met elkaar verweven. De Inspectie doet een aantal aanbevelingen om een bijdrage te leveren aan de oplossing van voornoemde problemen.