Download documenten

Scenarioboek externe veiligheid

Samenvatting

Uitwerking van scenario's voor stoffen die bij opslag of transport tot externe veiligheidsrisico's kunnen leiden. Het boek heeft een dynamisch karakter, waardoor bij ontwikkelingen in gebruik van stoffen, bij transport van stoffen of bij veranderingen in het wettelijk kader, verbreding van de te beschrijven scenario's eenvoudig mogelijk is.