Download documenten

Second opinion bij de studie van de Provincie Groningen Vervoer basisnet relevante gevaarlijke stoffen over weg en spoor naar chemiepark Delfzijl en de Eemshaven

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

In de second opinion heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een beknopte analyse gemaakt van de plausibiliteit van de gehanteerde aannames en de toegepaste prognosemethodiek bij het bepalen van de toekomstige vervoerstromen van gevaarlijke stoffen over de weg en per spoor in relatie met Delfzijl en Eemshaven. De door de Provincie Groningen toegepaste methodiek ter bepaling van de omvang en samenstelling van het toekomstig vervoer van gevaarlijke stoffen wijkt duidelijk af van de methodiek die gebruikt wordt in het overheidsproject Basisnet.