Download documenten

Staat van de rampenbestrijding 2016 Landelijk beeld

Samenvatting

In dit rapport geeft de Inspectie Veiligheid en Justitie inzicht in de multidisciplinaire taakuitvoering door de veiligheidsregio’s. De Staat 2016 betreft een beeld per veiligheidsregio, en een uit die 25 regionale beelden samengesteld landelijk beeld. Het rapport is gebaseerd op systematisch onderzoek op een aantal thema’s in alle 25 veiligheidsregio’s in de periode 2013-2015. Het rapport bevat aanbevelingen voor de komende jaren.