Download documenten

Stand van zaken brandveiligheid bij opslagen gevaarlijke stoffen

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Onderzoek ter vaststelling in hoeverre de situatie is verbeterd ten opzichte van de situatie die door de VI in 2010 is gerapporteerd. De bedrijven met een PGS 15-opslag die beschikken over een bedrijfsbrandweer zijn in deze actualisatie buiten beschouwing gelaten.