Download documenten

Stroomdiagram schadevergoedingstoekenning saneringen

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Bij het uitvoeren van saneringen op grond van het Bevi is de Circulaire Schadevergoeding Wet Milieubeheer 1997 van toepassing (niet voor LPG-tankstations saneringen!!). De Circulaire schadevergoeding maakt onderscheid tussen een schadevergoeding op aanvraag en een ambthalve toekenning van schadevergoeding. Om het gebruik van de Circulaire schadevergoeding te vergemakkelijken is voor beide toekenningswijzen een stappenplan ontwikkeld. Het doel van deze stappenplannen is om de gebruiker te helpen met de verschillende fasen in het schadevergoedingsproces. Per stap kan de gebruiker zien wie welke stap moet nemen. De stappenplannen zijn gemaakt voor GS als bevoegd gezag. Maar vervang GS door B&W en het stappenplan is geschikt voor de gemeente.