Download documenten

Terugblik in vogelvlucht op Jaarcongres Relevant 2017

Samenvatting

Het jaarcongres Relevant 2017 stond, evenals de voorgaande editie, in het teken van de Omgevingswet. De nieuwe wet vraagt, veel meer dan nu het geval is, samenwerking met andere disciplines. Een dergelijke integrale aanpak vergt een andere houding van alle betrokkenen in de uitvoeringspraktijk. Zo krijgt de EV’er te maken met tal van mensen met andere achtergronden en belangen. Dit betekent dat meer samenwerking nodig is om er inderdaad samen uit te komen. Dat klinkt gemakkelijker dan het is. Effectief samenwerken aan een veilig Nederland is nog een flinke uitdaging, zo bleek namelijk tijdens de twaalfde editie van Congres Relevant. Het programma was opgesteld in nauw overleg met een projectgroep van ruim twintig mensen, variërend van EV’ers, RO’ers en milieukundigen tot mensen uit de veiligheidsregio’s en kennisinstituten. Dat maakte dat er een programma stond met een mix van beleid, techniek en rekenen. Zoals gewoonlijk was er ook dit jaar weer alle ruimte voor discussie en om te netwerken. Deze brochure geeft in vogelvlucht een overzicht van de infosessies en workshop van het jaarcongres Relevant 2017.