Download documenten

Toekomstverkenning vervoer gevaarlijke stoffen

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Toekomstverkenning van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, verricht in het kader van het RWS programma Versterking uitvoering Externe Veiligheidsbeleid. Het rapport is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de ADviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.