Download documenten

Toelichting PSU-file Voorbeeld risicoberekeningen LPG-tankstations

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Deze PSU-file ligt ten grondslag aan de SAFETI-NL berekeningen voor het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) bij een LPG-tankstations. Deze PSU-file is gemodelleerd in overeenstemming met de scenario's beschreven in de QRA berekening LPG tankstations van 20 december 2007. Deze PSU-file kan worden aangepast voor elke gewenste specifieke situatie.