Download documenten

Tussenrapport Tankopslag Inspecties PGS 29 opslagtanks BRZO bedrijven

Samenvatting

Tussenrapportage van het inspectieproject ‘Tankopslag’ dat is uitgevoerd bij BRZObedrijven met bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks (verder te noemen tanks). Het project is uitgevoerd in opdracht van de Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven (LAT RB).