Download documenten

Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014

Samenvatting

Dit programma beschrijft de activiteiten van de gezamenlijke partners: provincie, gemeenten, milieudiensten/RUD's en veiligheidsregio's. Jaarlijks stellen de provincie en de regio's ieder hun eigen jaarprogramma's op. Deze jaarprogramma's moeten passen binnen de kaders van het provinciale uitvoeringsprogramma 2011-2014.