Download documenten

Urgente sanering LPG-tankstations

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek dat de VROM-Inspectie in 2007, in vervolg op het in 2006 gedane onderzoek, heeft uitgevoerd naar de voortgang van de urgente sanering van LPG-tankstations. Over het onderzoek van 2006 is gerapporteerd aan de Tweede Kamer waarbij is aangekondigd dat in oktober 2007 opnieuw een voortgangsonderzoek zou plaatsvinden.