Download documenten

Veilig vooruitzicht

Samenvatting

"Veiligheid maken we samen". Onder die titel werken de provincie, gemeenten en de regionale brandweer in Limburg samen aan een programma voor de externe veiligheid. De evaluatie van de stand van zaken laat zien dat er de afgelopen jaren veel is bereikt. Daarnaast wordt de basis voor de invulling van het programma 2011-2014 gegeven.