Download documenten

Veiligheid BRZO-bedrijven: lessen na Odfjell

Samenvatting

Met dit onderzoek beoogt de Onderzoeksraad te achterhalen wat de leereffecten zijn geweest van de casus Odfjell. Daartoe onderzocht de Raad in hoeverre de betrokken partijen de aanbevelingen hebben opgevolgd en de in het eerdere onderzoek geconstateerde veiligheidstekorten hebben aangepakt. Effectief leren van de casus Odfjell gaat namelijk verder dan alleen het opvolgen van de aanbevelingen. De aanbevelingen van de Raad zijn gericht op een deel van de geconstateerde veiligheidstekorten en geven partijen concrete handreikingen voor het aanpakken van die tekorten.