Download documenten

Veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

Samenvatting

Verkennende studie naar verbetermogelijkheden. De studie geeft niet alleen aan op welke wijze vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland is georganiseerd. Het geeft nog meer aan hoe er met dit vervoer wordt omgegaan door vervoerders, wegbeheerders en hulpverlening en hoe deze betrokkenen dit zelf beoordelen. Wat is het huidige en wat is het gewenste kennisniveau van het voertuig, van de lading en van de risico’s. Welke concrete verbeteringen zijn er mogelijk in de infrastructuur om risico’s te beperken. Hoe gaan partijen om met extreme weersomstandigheden. Wat is de rolverdeling bij incidentmanagement en welke vooruitgang is hierbij nog te boeken.