Download documenten

Veiligheidscontour Botlek-Vondelingenplaat, Rotterdam

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

De inhoud van deze rapportage dient als input voor het PlanMer en het Bestemmingsplan. In het PlanMer worden de ruimtelijke en bestuurlijke consequenties van de ligging van de veiligheidscontour in relatie tot de alternatieven onderzocht. Hierna vindt definitieve besluitvorming over de ligging plaats. De definiëring van de functionele binding wordt vertaald in regels en wordt in het bestemmingsplan opgenomen.