Download documenten

Veiligheidscontour Europoort

Samenvatting

De inhoud van deze rapportage dient als input voor het PlanMer2 en het op te stellen bestemmingsplan Europoort. In het PlanMer worden de milieueffecten van de ligging van de veiligheidscontour in relatie tot de alternatieven onderzocht.