Download documenten

Verantwoording en Resultaat project Bouwstenen planregels omgevingsplan Energientransitie en EV

Samenvatting

Dit inspiratiedocument heeft tot doel om gemeenten, veiligheidsregio's en omgevingsdiensten te helpen met het maken van de afwegingen die de nieuwe beleidssystematiek met zich meebrengt. Het beantworod vragen zoals welke keuzes moeten worden gemaakt, wat houden de keuzes in, en hoe kan hier invulling aan worden gegeven? Dit inspiratiedocument is het advies hiervoor van de omgevingsdiensten en de veiligheidsregio's in Groningen, Drenthe en Friesland (3Noord).