Download documenten

Verhoging van de intrinsieke veiligheid langs spoorassen

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Met deze publicatie werkt de Urmondgroep het Spoor 2 traject Basisnet Spoor van de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen uit. Dit traject gaat over het verhogen van de intrinsieke veiligheid langs spoorassen. Dat gebeurt door het opstellen van een gemeenschappelijke uitvoeringsagenda waarin landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, de infrastructuurbeheerder, vervoerders en chemische bedrijven aangeven welke bijdrage ze gaan leveren aan de verbetering van de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarbij wordt gekeken naar de taakverdeling bij de overheden bij ontwikkelingen van planologische en infrastructurele aard, maar ook naar maatregelen rond het vervoersproces waar verladers, vervoerders, infrastructuurbeheerder en overheden bij betrokken zijn.