Download documenten

Verkennend onderzoek vervoer gevaarlijke stoffen over provinciale wegen in Noord-Holland

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Onderzoek naar de mate waarin vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg tot (eventuele) knel- en aandachtspunten leidt, de oplossingsrichtingen voor deze knel- en aandachtspunten en de mogelijkheden om het vervoer van gevaarlijke stoffen te verankeren in de ruimtelijke ordening.