Download documenten

Verkenning risico's van de energietransitie voor de nationale veiligheid

Samenvatting

Binnen de energietransitie zullen enerzijds bestaande technieken voor het opwekken van energie worden vervangen door andere, relatief nieuwe technieken of methoden. Denk bijvoorbeeld aan de elektrificatie van het vervoer. Anderzijds kan het gebruik van nu al bestaande, hernieuwbare energiebronnen zoals windturbines of zonnecellen verder worden opgeschaald. Een andere mogelijkheid is om de CO2 uitstoot van bestaande, relatief vervuilende methoden op te vangen. Voor veel activiteiten zijn de risico’s van gebruik (op grote schaal) nog onzeker. Hierbij kan het gaan om risico’s op het gebied van winning, opslag, transport, distributie of toepassing. Deze verkennende analyse maakt op hoofdlijnen de belangrijkste risico’s inzichtelijk.