Download documenten

Verslag Algemeen Overleg Veiligheidsregio's

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Verslag van het overleg d.d. 25 juni 2009 van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over diverse brieven m.b.t. Rampenbestrijding