Download documenten

Verslag Begeleidingscommissie én presentatie aanvullend onderzoek MOV 13 september 2016

Samenvatting

Op dinsdag 13 september zijn de onderzoeksbureaus die de concrete toepassing van de beleidsvernieuwing omgevingsveiligheid in beeld brengen, samengekomen met de begeleidingscommissie (BC). De BC bestaat uit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, RIVM, de Provincie Zuid-Holland, DCMR, het Havenbedrijf Rotterdam en de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Vertegenwoordigers van Brandweer Nederland en twee omgevingsdiensten waren afwezig. Het doel van deze bijeenkomst was inzicht krijgen hoe de beleidsvernieuwing, zoals die nu in de concept besluiten bij de Omgevingswet is verwoord, in de praktijk uitpakt.