Download documenten

Verslag bijeenkomsten lokale bestuurders over Modernisering Omgevingsveiligheid in maart 2016

Samenvatting

Begin maart 2016 heeft het team Modernisering Omgevingsveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu twee avonden georganiseerd voor lokale bestuurders. De bijeenkomsten vonden plaats in Eindhoven en Amersfoort. Centraal stond de veel grotere afwegingsruimte die bestuurders krijgen in de nieuwe Omgevingswet en de mogelijkheden die dat biedt.