Download documenten

Verslag van het Algemeen Overleg van 18 april 2007 over Trajectnota MER IJzeren Rijn

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Verslag van het overleg van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat met minister Eurlings over: - de brief d.d.20 februari 2007 over het spoorbaanvak Budel-Weert - de brief d.d. 30 maart 2007 houdende de stand van zaken rondom de IJzeren Rijn