Download documenten

Verslagen van het Algemeen Overleg inzake Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Verslag van het overleg van de vaste commissies voor VenW, BZK en VROM met minister Eurlings van VenW en minister Cramer van VROM over brieven van de minister van VenW over vervoer gevaarlijke stoffen, stilstand treinen met gevaarlijke stoffen, basisnet vervoer gevaarlijke stoffen, beleidsdocumenten vervoer gevaarlijke stoffen en permanente verbinding veiligheid.