Download documenten

Voorstel oplossen overprogrammering IOV 2017-2018

Samenvatting

Tijdens het eerste half jaar van het programma Impuls omgevingsveiligheid 2015-2018 is gebleken dat de bij de start afgesproken vorm van flexibiliteit binnen de sturing van het programma de inhoudelijke voortgang belemmert. Ook komen de gewenste inhoudelijke inspanningen van de jaren 2017 en 2018 niet overeen met de beschikbare middelen. Daarnaast is de BTW-plicht niet verwerkt in de oorspronkelijke versie van het programma 2015-2018. In deze notitie wordt eerst ingegaan op het door de werkgroep gevolgde proces voor de oplossing van de overprogrammering, waarna een voorstel voor de toedeling van de middelen en een voorgestelde alternatieve werkwijze wordt beschreven. Het informeel directeurenoverleg (IPO, VNG, vz. BRZO+, vertegenwoordiger Veiligheidregio’s en IenM-VenR) kan zich in de voorstellen vinden.