Download documenten

Voortgangsrapportage project registratie en analyse incidenten

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Het project registratie en analyse incidenten heeft als doel om zware ongevallen structureel te registreren en te analyseren. Op die manier kan zoveel mogelijk geleerd worden van eerder gemaakte fouten, waardoor incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden.