Download documenten

Voortgangsrapportages Betuweroute

Samenvatting

Deze rapportages geven de stand van zaken bij de realisatie van de Betuweroute weer. Naast de voortgang komen ook de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke projectbeschrijving en het vorige voortgangsrapport aan de orde.