Download documenten

Voortgangsrapportages externe veiligheid

Samenvatting

In de jaarlijkse voortgangsrapportage informeert de minister van VROM de Kamer over de inspanningen en vorderingen van het kabinet op het gebied van externe veiligheid rondom inrichtingen, transport en luchtvaart.