Download documenten

Wegwijs in het BEVI

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Een praktische wegwijzer in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi), de Handleiding externe veiligheid inrichtingen (Hevi) en de (concept) Handreiking verantwoording groepsrisico (Hvgr).