Download documenten

Werkinstructie inzake het vervoer van onbekende chemicaliën afkomstig van dumpingen of illegale laboratoria

Samenvatting

Bijna dagelijks worden in openbare gebieden of bij ontmantelingen van illegale laboratoria, gebruikt voor de productie van verdovende middelen of explosieven, volle en lege verpakkingen met chemicaliën aangetroffen. Omdat deze chemicaliën veelal gevaarlijke stoffen zijn die vallen onder de wet en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, moet de verwijdering van deze chemicaliën voldoen aan deze betreffende wet en regelgeving. De ILT heeft gezocht naar een praktische oplossing, waarbij het vervoer vanaf de vindplaats naar een plaats van een in Nederland gevestigde en vergunde inzamelaar, zo veilig mogelijk plaatsvindt. Bij deze inzamelaar kunnen de chemicaliën veilig verder verwerkt worden en conform de wet- en regelgeving worden afgevoerd. De ILT heeft een werkinstructie opgesteld. Deze gaat per direct in.