Download documenten

Werkwijze voor slachtofferberekeningen voor incidenten met toxische stoffen

Samenvatting

In dit rapport wordt een systeem geschetst voor het berekenen van slachtoffers voor incidenten met toxische stoffen. Dit systeem moet ter operationalisering verder uitgewerkt in protocollen, gegevens en criteria beschikbaar komen.