Download documenten

Werkwijzer opstellen op maat gesneden beleidsvisie externe veiligheid

Samenvatting

In deze Werkwijzer vindt u producten van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in het kader van het Provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2006-2010. Het raamwerk beleidsvisie stelt u in staat om op een relatief eenvoudige wijze externe veiligheidsbeleid op te stellen. Het is een stappenplan dat antwoord geeft op de vragen: wat doen wij? op welke manier doen wij dat? en wat levert het ons op? In de leidraad advisering externe veiligheid staat beschreven hoe het proces van advisering op het gebied van externe veiligheid moet plaatsvinden. De checklist, de factsheets en de maatregelenlijst zijn bedoeld als naslagwerk.