Download documenten

Wind op bedrijven terreinen - Analyse van knelpunten en oplossingen

Samenvatting

De uitrol van de 6000 MW wind op land is in volle gang. Medio 2016 is ongeveer de helft hiervan reeds geïnstalleerd. De andere 3000 MW is in voorbereiding of in procedure. Een deel van deze opgave zal gerealiseerd worden op bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen worden veelal gezien als locaties waar windenergie goed landschappelijk inpasbaar is. Daar tegenover staat dat de inpassing van windturbines op bedrijventerreinen complex is vanwege het aspect externe veiligheid. Externe veiligheid bij windturbines gaat over het risico dat personen of installaties worden getroffen door bijvoorbeeld een afvallend rotorblad. Externe veiligheid is een belangrijk onderwerp dat zorgvuldig moet worden afgewogen bij het ontwerp en de vergunningverlening van een windpark. Tevens is externe veiligheid een lastig onderwerp omdat de materie complex is. In de praktijk lijken er daardoor knelpunten te ontstaan die de realisatie van wind op land belemmeren.