Download documenten

Windturbines bij risicobedrijven

Samenvatting

Antea Group heeft onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor aanvullend beleid rond situaties waarin nieuwe windturbines gepland worden in de nabijheid van risicovolle bedrijven. 

In het onderzoek wordt geconcludeerd dat een benadering met vaste grote afstanden, in afwijking van de gangbare risicobenadering, niet altijd mogelijk is en ook gevolgen kan hebben voor het realiseren van de windenergiedoelstellingen. Omdat er daarnaast grote verschillen zijn per specifieke situatie, wordt geadviseerd maatwerk te leveren.

De Staatssecretaris van IenW is voornemens een circulaire uit te brengen over windturbines bij risicovolle bedrijven. Dit onderzoek is uitgevoerd in het voortraject van deze circulaire.