Download documenten

Wob-verzoek quick scan Brzo-bedrijven

Samenvatting

Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu is op 28 maart 2011 een verzoek van de NOS in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend. Het verzoek betreft de stukken met betrekking tot 'de quick scan naar de mate waarin het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) van Brzo-bedrijven functioneert'. Bij brief van 8 april 2011 heeft de NOS verzocht om 'de lijst met bedrijven waarbij de voortgang om te komen tot een adequate borging van brandveiligheidsmaatregelen volgens de PGS 15 richtlijn nog onvoldoende is'. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.