Download documenten

Zelfredzaamheidsplan zeehaven- en industrieterrein Moerdijk

Samenvatting

In het kader van het Actieprogramma Integrale Veiligheid 2016-2019 heeft de stuurgroep Moerdijk Veilig het zelfredzaamheidsplan zeehaven- en industrieterrein Moerdijk vastgesteld. Bij de honderden bedrijven op het zeehaven- en Industrieterrein werken ruim 8.500 mensen. Die moeten veilig hun werk kunnen doen. Hun veiligheid moet ook worden gewaarborgd, wanneer zich onverhoopt een calamiteit voordoet. Wanneer bijvoorbeeld een grote brand uitbreekt of een ontploffing plaatsvindt. Zij moeten zich dan kunnen redden: zelfredzaam zijn. Dus moeten zij weten wat hen in een dergelijke situatie te doen staat. Bovendien moeten ze daarop zijn voorbereid. Ze moeten weten wat hun handelingsperspectief is. Zodat ze in een noodsituatie de juiste beslissingen nemen en datgene doen wat hen de grootste veiligheid biedt. Daarvoor dient deze Handreiking Zelfredzaamheid Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.