Jaarcongres Relevant 2022 - een dag vol actualiteit en ontmoeting

Het Jaarcongres Relevant, hét congres voor iedereen die werkzaam is op gebied van Externe Veiligheid, vindt dit jaar plaats op dinsdag 12 april in Aristo Amsterdam. Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting.

Dit jaar staat het congres in het teken van de actualiteit en ontmoeting. We hebben elkaar lang niet gezien en hebben veel uit te wisselen. Hopelijk kunnen we elkaar in november weer live ontmoeten. Zoals u inmiddels gewend bent, wisselen plenaire delen en deelsessies elkaar af. We zorgen voor een afwisselend programma met veel ruimte voor ontmoeting. Door deze opzet is het congres dé plek om inspiratie op te doen, bij te praten en samenwerkingspartners te ontmoeten.

Het plenaire programma is bekend en ook een deel van de deelsessies.

Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u terecht op de website van de VNG.

Het congres is een initiatief van Relevant, netwerk externe veiligheid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals. Dit jaar organiseren we het congres wederom in samenwerking met de VNCI.

Plenaire sprekers
Sprekers tijdens de plenaire sessies zijn:

 • prof.dr. Jop Groeneweg, cognitief psycholoog, professor aan Universiteit Leiden en TU Delft
 • Karien van der Loo en Patrick van de Sande, auteurs Waarom jij Toon?

Programma
Dagvoorzitter is dr.ir. Nils Rosmuller, Lector Energie- en Transportveiligheid, Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)  

09:00 Ontvangst met koffie & thee, bezoek informatiemarkt

09:30 Plenair 1:

 • Veiligheid is teamwerk
  door prof. dr. Jop Groeneweg  , cognitief psycholoog, professor aan de Universiteit Leiden en de TU Delft

  De sleutel tot het verder verbeteren van de veiligheid ligt in het maximaal benutten van de professionele, sociale en persoonlijke vaardigheden van alle werknemers. Vaak weet de werkvloer niet alleen waaar er problemen zijn, maar ook hoe die zouden kunnen worden opgelost. Helaas blijkt er in de meeste teams maar beperkt gebruik gemaakt te worden van dit soort inzichten. In deze presentatie wordt ingegaan op de belangrijke rol die het optimaliseren van team work speelt en hoe organisaties deze potentieel belangrijke bron van verbeterpunten kan aanboren.

10:15 Pauze, met gelegenheid tot netwerken en bezoek informatiemarkt

10:45 Infosessies Ronde 1

11:45 Zaalwissel

12:00 Infosessies Ronde 2

13:00 Lunchpauze, met gelegenheid tot netwerken en bezoek informatiemarkt

14:00 Plenair 2:

 • Presentatie Waarom jij Toon?
  van Karien van der Loo   en Patrick van de Sande, auteurs Waarom jij Toon?

  Op 13 augustus 2014 vond bij Xycarb Ceramics in Helmond een arbeidsongeval plaats. Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een reactor die gevuld was met Argongas ging het mis. Twee mensen kwamen daarbij om het leven. Eén van de slachtoffers was Toon van der Loo.

  Karien van der Loo-van de Sande werd van de een op de andere dag weduwe. Naast haar dagelijkse werk als winkelbediende in een bakkerij werd zij in korte tijd ervaringsdeskundige van een dodelijk arbeidsongeval. Zij deelt haar ervaringen niet alleen vanuit haar innerlijke motivatie om te leren omgaan met het verlies, maar nog meer om andere mensen te inspireren.

  Patrick van de Sande is de broer van Karien. Hij hielp zijn zus jarenlang bij de afhandeling van alle zaken van het ongeval. Met zijn juridische, Financiële en fiscale kennis schrijft hij vooral over de zakelijke kant van het ongeval.

  Hun pleidooi voor een verbetertraject naast een boete bleek een ommekeer in alle processen. Zij deden dat door in de rechtszaal gebruik te maken van het uitgebreide spreekrecht. En zij kozen de zijde van de verdachte.

14:45 Zaalwissel

15:00 Deelsessies Ronde 3

16:15 Afsluitende borrel

De inhoud van de deelsessies kunt u vinden op de site van de VVM.