Bijscholing aandachtsgebieden omgevingsveiligheid

Aandachtsgebieden vormen de kern van de modernisering van het externe veiligheidsbeleid. Het nieuwe beleid wordt van kracht met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De aandachtsgebieden vervangen de huidige verantwoording van het groepsrisico. Er worden brand-, explosie- en toxische aandachtsgebieden rondom risicobronnen onderscheiden. Binnen deze gebieden kunnen beperkingen gelden voor de vestiging van objecten.

Bijscholing

In september 2018 is de bijscholing “Aandachtgebieden omgevingsveiligheid” gestart. Deze bijscholing wordt georganiseerd door het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Doel van de bijscholing is het leren toepassen van de systematiek van de aandachtsgebieden. Binnenkort zijn de nieuwe bijscholingen aandachtsgebieden 2019 bekend. Via een bericht op Relevant.nl en de nieuwsbrief Relevant worden de nieuwe data bekend gemaakt.

Doelgroep

De bijscholing is bedoeld voor professionals op het gebied van externe veiligheid en ruimtelijke ordening vanuit bevoegde gezagen, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en adviesbureaus. Uitgangspunt van de bijscholing is dat de deelnemers de opgedane kennis delen met collega’s. De casussen in de bijscholing zijn afgestemd op de regio van de training.

Kosten

Er zijn geen kosten aan de bijscholing verbonden. De bijscholing wordt vergoed uit het programma impuls omgevingsveiligheid (IOV). Alleen als een deelnemer niet komt of zich te laat afmeldt zullen onkosten in rekening gebracht worden. Het is wel mogelijk om een vervanger naar de bijscholing te sturen.

Voor mee informatie en vragen kan je contact opnemen met Marlouce Biemans.