Presentaties jaarcongres Relevant 2017

Er is niet bij alle sessies en workshops gebruik gemaakt van een presentatie!

 

Plenair

Opening en duiding van de dag door Ruben van der Laan, dagvoorzitter

Dilemma's van de nieuwe omgevingswet & de competenties die nodig zijn om hierop te antwoorden: In gesprek met Maarten Worp, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Jur van der Velde, Interra

De rol van waterstof in ons toekomstige energiesysteem door Prof. Dr. Ad van Wijk, TU Delft Hoe Gasunie inspeelt op de waterstofeconomie door Ulco Vermeulen, directeur Gasunie


Ronde 1: Infosessies

1A - Ontwikkelingen en rekenprogramma windenergie

1B - 'Sneak preview': SAFETI-nl 8.0

1C - LNG, andere incidenten, anders oefenen

1D - Belangen van netwerken

1E - Prijsvraag Ontwerp Veilige Omgeving

1F - Multiadvisering?

1G - Ondergronds maakt onbemind?  

1H - Complexe vergunning, complexe verstandhouding?  


Ronde 2: Workshops

2A - Arbeidsveiligheid versus omgevingsveiligheid

2B - Wat is 'aging van installaties' en hoe kun je dat beheersen
        Presentatie Bervaes
        Presentatie Geus
        Presentatie De Haan
        Stellingen

2C - Leren van ongevallen

2D - Omgevingswet en Basisnet: uitdagingen voor lokale veiligheidspartners

2E - Integratie Omgevingsveiligheid

2F - Wat verandert er voor mij? 

2G - RIVM Handboek omgevingsveiligheid: de inhoudelijke betekenis en toepassing

2H - EV-jurisprudentie nader bekeken 


Ronde 3: Infosessies

3A - PGS15 in de praktijk
        Presentatie Bohlander
        Presentatie Pikaar

3B - Een plan: in gevecht of in gesprek?

3C - Handboek Omgevingsveiligheid, specifiek bouwkundige maatregelen 

3D - Robuust Basisnet

3E - SafetyDeals, de regeling
        Presentatie Ter Avest
        Presentatie Van der Meulen
        Stellingen

3F - Kernwaarden voor een veilige leefomgeving

3G - Hoe maken we omgevingsveiligheid 'smart'

3H - Dilemma’s bij bouwen nabij risicobronnen 


Naar Terugblik