Simulatiespel aandachtsgebieden omgevingsveiligheid

Wat zijn aandachtsgebieden?

Aandachtsgebieden zijn contouren rondom bronnen met gevaarlijke stoffen die op het Omgevingsplan zichtbaar gemaakt kunnen worden. Het zijn contouren die warmtestraling aangeven (aandachtsgebied brand), overdruk (aandachtsgebied explosie) en concentratie
(aandachtsgebied gifwolk). De aandachtsgebieden geven informatie over de mate van bescherming tegen brand, explosie, gifwolk en over het handelingsperspectief wanneer er een groot ongeluk gebeurt waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat mensen binnen de aandachtsgebieden binnen veilig zijn. 

Waarom zijn aandachtsgebieden belangrijk om rekening mee te houden?

Aandachtsgebieden zijn er rondom bepaalde activiteiten met externe veiligheidsrisico’s die in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl) van de Omgevingswet worden aangewezen. Zij maken zichtbaar waar meer aandacht nodig is voor bescherming van aanwezigen tegen de gevolgen van een groot ongeluk met gevaarlijke stoffen. De omgevingsvisie beschouwt de fysieke leefomgeving in samenhang (integraal) en (omgevings)veiligheid is daarbij een belangrijk factor. Als het omgevingsplan beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties toelaat binnen een aandachtsgebied, moet het bevoegd gezag waarborgen dat het voldoende veilig is. Dit kan door bijvoorbeeld door maatregelen te treffen ter bescherming van de personen in dat gebied. 

Doel van het spel

Door het spelen van het spel raak je bekend met de aandachtsgebieden. Vragen die je tijdens het spelen kan stellen zijn wat de groei- en ontwikkelmogelijkheden van een gebied zijn. Of welke maatregelen er in het gebied zinvol zijn om de veiligheid te vergroten. En hoe je dit aan je bestuur, raads- of staatsleden, burgers, bedrijven en andere overheden kan uitleggen. Door gezamenlijk te discussiëren over de gevolgen van het nieuwe beleid en de aandachtsgebieden leer je het nieuwe beleid toe te passen.

Hoe werkt het spel?

De plankaart richt je in met de losse kaartjes waarop gebouwen, buitenactiviteiten en risicobronnen zijn te zien. Je kunt bijvoorbeeld een nieuwbouwplan nabootsen of een fictieve situatie neerleggen. De kaartjes spreken voor zich. Vervolgens leg je de drie soorten aandachtsgebieden, brand, explosie en/of gifwolk op de risicobronnen. Samen met de deelnemers bespreek je wat deze aandachtsgebieden betekenen voor de onderliggende gebouwen en locaties. 

Het simulatiespel aandachtsgebieden

Het spel met een uitgebreide handleiding is te downloaden en moet vervolgens geprint worden. De plankaart en de gebouwen op wat dikker papier of karton. De aandachtsgebieden zelf op doorzichtig papier of plastic. 

Simulatiespel aandachtsgebieden omgevingsveiligheid

Voor meer informatie over het simulatiespel kan je contact opnemen met Marlouce Biemans.