Terugblik op eerste regiosessie Omgevingswet (15 mei 2018 in Almere)

Met de invoering van de Omgevingswet is een van de doelen om vroeg in het planproces alle belangen op tafel te hebben, om een heldere en integrale afweging te kunnen maken en zo een beter plan te krijgen.

In de eerste Regiosessie Omgevingswet, afgelopen dinsdag in Almere, zochten omgevingsveiligheid-, gezondheidsprofessionals en ruimtelijke ordening-specialisten naar de optimale samenwerking. Hoe kun je kennis uitwisselen tussen verschillende partijen en hoe kom je gelijkwaardig met elkaar in gesprek?

Optimale samenwerking
Om tot de optimale samenwerking te komen organiseert het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat dit jaar zes regiobijeenkomsten. In deze sessies bereiden vakprofessionals op het gebied van omgevingsveiligheid, ruimtelijke ordening en gezondheid zich voor op de rolverandering die ontstaat met de invoering van de Omgevingswet.

Gezamenlijk belang
Ingeborg Absil van het Ministerie lichtte de integrale samenwerking tijdens de eerste regiosessie toe. “Veiligheid, gezondheid en ruimte moeten nog beter met elkaar in contact te komen en met elkaar het gesprek aan (kunnen) gaan. Je krijgt dan te maken met een taalbarrière, want ruimtelijke ordening-specialisten denken in beelden en concepten, terwijl vanuit de vakgebieden veiligheid en gezondheid wordt gedacht in cijfers en normen. Dat begrijpen van elkaar kost tijd. Uiteindelijk moet je tot een gezamenlijk belang komen om een gebied mooi en functioneel in te richten, op een manier die ook gezond en veilig is. Dan is het eindresultaat een 1+1 = 3 situatie voor alle betrokkenen en doe je geen afbreuk aan de veiligheidssituatie."

Samenwerken aan casus in Sloterdijk
Hoe zo’n samenwerking eruit kan zien werd geïllustreerd door de lokale netwerkpartners aan de hand van een casus in Sloterdijk. Hier werken de gemeente Amsterdam, de omgevingsdienst, de veiligheidsregio en de GGD samen aan het belang van de stad om bijna zesduizend woningen te realiseren in een gebied met grote invloedsgebieden. Deze manier van werken geeft de veiligheidsregio en de omgevingsdienst gelegenheid om meer van hun expertise te laten zien, maar tegelijkertijd ook meer verantwoordelijkheid op om veiligheid te waarborgen in de plannen. Daarnaast was er aandacht voor hoe je een netwerk opbouwt en hoe je boodschap en aanpak verandert als je klantgericht werkt. 

Elkaar leren verstaan
Om te ervaren hoe integrale samenwerking in de praktijk werkt, gingen veiligheids- en gezondheidsexperts met ruimtelijke ordening-specialisten in gesprek met elkaar. Dit werd gedaan in een oefensetting met online evaluaties en directe feedback. Luisteren naar elkaar en de behoefte van de ander achterhalen bleek niet eenvoudig. Waar van veiligheid- en gezondheidsexperts wordt verwacht dat ze meedenken in de ontwerpfase van een gebied, moet de RO’er openstaan voor hun inbreng en de veiligheidstaal leren verstaan. En hoe kom je aan tafel met de juiste mensen? Het is een complexe opgave dat een forse tijdsinvestering vraagt, maar door transparante communicatie en betere kennisuitwisseling leidt het wel tot betere plannen.

Wilt u zich ook voorbereiden op uw veranderende rol? Kom dan naar een regiosessie bij u in de buurt. Kijk voor de data en aanmelden op Kennislab voor Urbanisme.